FSC Belgelendirmesi

Yetkimiz

Belgelendirme sektörü için sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapmayı öncelikli politikası kabul eden WQACert ve FSC® ve PEFCTM belgelendirme kuruluşlarının liderlerinden olduğu gibi FSC belgelendirmede de Almanya’nın lider belgelendirme kuruluşu olan, Hamburg’da yerleşik GFA Certification GmbH, Türkiye’deki FSC-COC belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere işbirliğine karar vermiştir. GFA Certification GmbH, bu işbirliği kararı ile WQACert’i Türkiye temsilcisi olarak atamıştır.


img

FSC Belgelendirmesi

FSC 1993 yılında kurulan Orman yönetim konseyi tarafından tüm dünyada ki organizasyonu ve orman yönetimi standartlarının belirlenmesi, orman ürünlerinin etiketlenmesi ve belgelendirme görevi olan ve kar amacında olmayan Forest Stwardship Council isimli sivil toplum kuruluşudur. Dünyada ki ormanların yönetiminin geliştirilmesi amacı ile kurulan Orman yönetim konseyi sayesinde bugün dünya genelinde ki 79 ülkede ki 100 milyon hektar ormanlık alan FSC standartlarına uygunluğu ile sertifikalandırıldı.

Doğru Orman Yönetimli Ürünler FSC Logosu İle Tanınır

Orman ürünü kereste ya da ham madde üzerinde bulunan FSC etiketi tüketicinin kağıt ürünü ya da kereste olarak alacağı orman ürününü seçmesine kolaylık sağlar. Tüm dünyada ki doğru orman yönetimi ile elde edilen ürünler FSC logosu ile tanınırlar. Orman yönetimi çevreyi, biyolojik ve ekolojik dengeyi kontrol edip koruduğu gibi aynı zamanda ormanlarda hayatları sürdüren yerli halklara da saygı duyulmasını sağlar ve onların haklarını da koruma altına alır. Ayrıca yaban hayatın korunması, bitki çeşitliliğinin kontrol altına alınması gibi daha birçok konuda orman yönetimi sisteminin olumlu avantajları kabul edilmiştir. Ülkelerin büyük bölümü sistemi tanıyarak uygulamaya alırken sistem içerisinde dahil olmayan ve ormanları hoyratça kullanan ülkelerde halen varlıklarını sürdürmektedir.

FSC Belgesi Firmanın Standartlara Uygunluğunu Gösterir

Vizyonunu ormanlarla alakalı karar veren işletme ve tüketicilere yön vermek olarak belirleyen FSC sivil toplum kuruluşunun amacı dünyada ki orman ürünlerinin doğru kullanılması, gerekli standartların belirlenerek yönetilmesi ve kurumların bunlara uygunluğunun bağımsız olarak denetlenmesidir. FSC belgesine sahip olan Fsc Belgelendirmesi almış bir üretim firmasının standartlara uygun olduğunu gösterir ve yapılan denetim sonucu belgenin verildiğini belirtir ancak denetim direk firmalara yapılmaz, belirlenen standartlara uyan firmalar yetkilendirilir ve standartlara uygunlukları denetlenir.

FSC-COC Sertifikası, Koruma Zinciri Belgesidir

Fsc Belgelendirmesi alan firmaları kendi internet sitesinden her ay güncelleyerek yayınlar. FSC belgesinin verilmesinin amacı orman ürünlerinin elde edilmesinde ekolojik denge, biyolojik çeşitlilik ve orman verimliliğine zarar verilmemesi. Ormanlara yapılan müdahalelerin eko sistemi ve toplum düzenini bozmaması, orman ürünlerinin sürdürülebilirliği ve daha fazla fayda sağlanması için halkın sisteme katılmasının sağlanması FSC belgesinin verilme nedenlerinin başındadır. Orman ürünün iyi yönetilen ağaç kesiminden ve ormandan çıktığını, kontrolsüz kesimden çıkan orman ürünlerinden ayrıldığını gösteren Fsc Belgelendirmesi olan FSC-COC sertifikası orman yönetim konseyi koruma zinciri belgesidir.

Orman Ürünlerinin Güvenilir Olduğunu Garanti Eder

Sistemin uygulandığını orman ürünü ve ham maddenin üzerinde bulunan FSC logosu ve kayıt numarasından anlamak mümkündür. FSC belgesi orman ürünlerinin güvenilir olduğunu ve sürdürülebilir şekilde yönetildiğini de garanti altına almaktadır. Sürdürülebilir ve doğru şekilde orman üretimi yapılması konusunda son yıllarda tüketicinin bu yönde rağbet göstermesi işletmelerin FSC sertifikası almak için harekete geçmesine neden olmaktadır. İşletmelere ekonomik açıdan da ciddi bir katkı sağlayan FSC belgesi alacak işletmeler maliyet ile ilgili cesaretli davranırlarsa çok iyi bir geri dönüş kazanırlar.

FSC Belgesi İşletmenin Güvenirliğini Arttırır

Hem işletmelere hem de ormanlara faydası olan Fsc Belgelendirmesi yani FSC belgesi aynı zamanda işçi hakları, yasal uyumluluk ve katılımcı kuruluşun tedarik zinciri içinde önemlidir. FSC etiketi taşıyan orman ürünlerinin yasal düzenlemelere uyan iyi orman yönetimine sahip ormanlardan sağlanıyor anlamını taşır, bu şekilde üretim yapan orman işletmesi firmalar önemli bir rekabet avantajına da sahip olur. Tüm detayları açıkça belirten FSC belgesi işletmenin güvenirliğini arttırdığı gibi itibarını da olumlu olarak etkiler. Çevresel koruma ön plana çıkar, işletmenin farklı pazarlara açılmasına imkân sağlar, rekabette avantaj olduğu gibi iklim değişikliğinde de etkin mücadele olanağı verir.

Akredite Olmuş Belgelendirme Kuruluşuna Müracaat Edilmeli

Orman yönetim konseyi denetimleri kendisi yapmaz, Fsc Belgelendirmesi için yetki verdikleri belgelendirme kuruluşları denetler bu şekilde orman yönetim konseyi koyduğu standartlar ve belirlediği gereklilikler arasında bağımsızlığını korur. FSC Orman yönetimi sistemini kuran kriterlere uyan faaliyet sergileyen işletmeler ve kuruluşlar FSC belgesi almak için orman yönetimi konseyi tarafından akredite olmuş belgelendirme kuruluşuna müracaat etmek zorundadır, yetkisi olmayan belgelendirme kuruluşlarının Fsc Belgelendirmesi yapma yani FSC belgesi düzenleme yetkisi olmadığı gibi düzenleyecekleri belgelerde geçersizdir.

FSC belgesi hakkını denetim raporları belirler

Belge talep eden işletme ile belge düzenleyen işletme arasında bir sözleşme imzalanır ve belgelendirme firması belge talebinde bulunan firmaya denetçi göndererek yapılması gereken denetimlere başlar. Olumlu ya da olumsuz tüm konular bir rapor haline getirilir, rapora göre FSC belgesi almaya hak kazandığı ya da kazanamadığı konusunda karar verilir, çözümü basit sorunlar tespit edilmesi halinde sıkıtının giderilesi için süre tanınır ve beklenir şayet sorun çözülmeyecek oranda büyük ise belge talebi ret edilir ve düzenlenmez.

FSC Belgelendirme Sürecinin İşleyişi

Orman yönetim sistemi FSC belgelendirme süreci belgelendirme kararı, proje yönetiminin uygulanması, kapsamı tanımlama. Boşluk analizi ile risk değerlendirmesi, belgeleme, FSC denetimi ve Fsc Belgelendirmesi süreci olarak ilerleyen bir yoldur. Uygunluk değerlendirme çalışması yapan belgelendirme kuruluşu, akreditasyon kuruluşları tarafından verilen yetki ile faaliyetlerini sürdürmektedir. FSC belgesi almak, sürecin nasıl ilerlediğini öğrenmek ve daha fazla bilgi edinmek için kurum ile irtibata geçilerek uzman ve konusunda tecrübe sahibi personelden destek alınabilir.

Diğer Ürün Belgeleri

Bize Ulaşın

  • Merkez Mah. Kültür Cad. PashaCıty No:4/22 Gaziosmanpaşa/İstanbul
  • +90 212 660 16 19
  • +90 212 660 16 19
  • info@wqacert.com
  • basvuru@wqacert.com
Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.