CE Belgelendirmesi

img

CE Belgelendirmesi

Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE harfleri Avrupa Birliği ülkeleri içinde satılan ürünlerin güvenli olduğunu, sağlık ve çevre koruma konusunda denetlendiğini gösterir. CE işareti alan tüm işletmeler hesap verilebilirlik ve aynı kurallara uymaya zorunlu oldukları için eşit rekabet edebilme avantajı sağlar. Kalite sembolü olan CE işaretleri Avrupa Birliği ülkelerinde üretimi yapılan ya da bu topluluğa satışı yapılacak her üründe bulunması zorunlu olan işarettir.

Ürün Avrupa’da Serbest Dolaşım Hakkı Elde Eder

Bu işaret ile ürün Avrupa’da serbest dolaşım hakkı elde eder, Avrupa Birliği teknik mevzuatına uygun üretildiğini garantilediği için CE belgelendirmesi CE işaretli ürünlere sahip firmaların Pazar payı artar. Kalite markası veya garanti belgesi değildir ama ürün için bir pasaporttur denilebilir, yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğunu gösteren ürününü geri iadesi söz konusu değildir. 1996 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği, tarım ürünleri dışında kalan tüm ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını mümkün kılmıştır. Bu nedenle ülkemizde üretimin vazgeçilmesi imkansız bir parçası haline gelen CE işareti ülkemizde satılacak ürünler için de uygulanmaya başlamıştır.

CE İşareti Konusunda Sorumluluk Sahibi Üretici Firmadır

Kısacası CE belgelendirmesi CE işareti olmayan ürünlerin hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği topluluğunda piyasaya çıkması imkânsız hale gelmiştir. Satışa sunulan ürünlerin CE işareti konusunda sorumluluk sahibi üretici firmadır, üretici ürettiği ürüne bu işareti koymak zorundadır ancak üretici firmanın bulunduğu ülke Avrupa Birliği içinde değilse o halde sorumluluk ithalatçı firmaya aittir. Ürünlerin test, muayene ve uygunluk değerlendirmesini yapma yetkisi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından seçilen onaylanmış kuruluşlara aittir.

CE İşareti Sadece Bir Kalite İşareti Değildir

Bu kuruluşlar Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanır, ülkemizde de sayısı az olmakla birlikte Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş vardır ve CE belgelendirmesi yapmaktadırlar. Fransızca bir kelime olan Conformie Europeene kelimesinin baş harflerinden oluşan yeni yaklaşım politikası çerçevesinde 1987 tarihinde yayınlanan yeni yaklaşım direktifleri ürünleri için geçerli olan CE işareti sadece bir kalite işareti değildir. Avrupa Birliğinin sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ürünlere verilen CE işareti çevreye, insana ve doğaya karşı güvenlik şartlarına uyduğunu da gösterir.

Ürün Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir Kimlik Sahibi Olur

Bu güvence ile ürün Avrupa Birliği ülkelerinde bir kimlik sahibi olur, CE belgesi CE belgelendirmesi en basit anlatım ile bir Avrupa kalite belgesidir. CE işareti almak isteyen firmalar yetkili kuruluşlara müracaat etmeli, gerekli evrakların hazırlanmaya başlanması ile işlemlerde süreç işletilir. Gerekli evraklar içinde en önemli evrak CE belgesi alınacak ürünün özen içinde ve şartlara uygun olarak hazırlanan teknik dosyasıdır. Teknik dosya ürün hakkında ki tüm iç ve dış faktörleri, detaylı özellik ve bilgilerini, teknik çizimleri, hacmi, boyutu ve içeriği gibi ürünün her özelliğinin bulunduğu dosyadır.

Yaşanan Sorunlar CE İşareti Zorunluluğunu Getirdi

Gerekli evrakların hazırlanması sürecinde CE laboratuvar analiz ve test çalışması başlatılır bu analiz ve testleri yetkilendirilen akredite laboratuvarlar yapabilirler. Ürün bu konuda zorunlu kapsamın dışında ise bu durumda Self Deklarasyon ismi verilen firmanın kendi ürününe CE belgelendirmesi CE sertifikası ve standardı oluşturarak yayınlaması yapılır, bunu konuya hâkim bir uzman gerçekleştirebilir. Avrupa Birliği yaşanan birçok sorundan sonra CE işareti zorunluluğunu uygulamaya koydu, Avrupa Birliği ülkelerinin ürettiği ürünler ve bu ülkelerde satışı yapılacak 3. ülkelerin ürünleri için CE işareti zorunlu hale getirildi.

Ülkemizde de CE İşareti Zorunludur

Burada amaç Avrupa Birliğinin aradığı sağlık ve kalite standartlarına sahip ürünlerin piyasaya sokulmasıydı. Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde ülkemizde de yapılan Gümrük Birliği anlaşması kapsamında CE belgelendirmesi CE işaret uygulaması vardır, ülkemizde ki gerek ithal gerekse ihracatı yapılan ürünlerde CE işaretinin bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşen ürünler arasında CE işaretinin bulunması zorunlu olan ürün kategorisi şöyle sıralanır; açık hava ekipmanları, alçak gerilim cihazları, asansörler, basınçlı kaplar, dondurucular, basit basınçlı kaplar.

CE İşareti Bulunması Şart Olan Ürünler

Elektromanyetik uyumluluk ve floresan lambalarda enerji etkinliği,  gaz yakan aletler, makineler, otomatik olmayan tartı aletleri, patlayıcı ortamlarda kullanılan araçlar, sıcak su kazanları, sivil kullanım patlayıcıları, kablo üzerinde hareket eden yolcu taşıma amaçlı araçlar. In vitro tıbbi tanı cihazları, oyuncaklar, tıbbi medikal cihazlar, vücuda yerleştirilen tıbbi cihazlar, gezi amaçlı tekneler, inşaat malzemeleri, kişisel korunma donanımları radyo telekomünikasyon terminal cihazları.

CE İşareti Olmayan Ürün Piyasaya Giremez

CE işareti olmayan ürünün Avrupa Birliği ülkelerine girmesi söz konusu olmadığı gibi ülkemizde de iç piyasada satışlarının yapılması mümkün değildir. CE belgelendirmesi CE işareti aşamasında ki maliyeti azaltmak için istenen test ve analizlere sokmadan ürüne CE işareti alan firmalar ihracat aşamasında geri dönüşü mümkün olmayan sorunlar ile karşı karşıya kalırlar. İhracatta CE raporlarının da müşteriye gönderilmesi gerekir ve raporlarda testlerin ve analizlerin sonuçlarının olması zorunludur. ürün müşteri tarafından geri gönderilir bu durum firmanın hem prestij kaybetmesine neden olur hem de ek maliyet ile karşı karşıya kalmasına sebep olur. Bu nedenle maliyeti azaltırken daha fazla harcamamak için uzman onaylanmış bir kuruluş ile hareket etmek önemlidir.

Diğer Ürün Belgeleri

Bize Ulaşın

  • Merkez Mah. Kültür Cad. PashaCıty No:4/22 Gaziosmanpaşa/İstanbul
  • +90 212 660 16 19
  • +90 212 660 16 19
  • info@wqacert.com
  • basvuru@wqacert.com
Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.