ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

img

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO - International Organization For Standardization cümlesinin kısaltmasıdır. ISO 9001:2015 belgesi, kalite yönetim sistemi standartlarının oluşturulmasını ve yürütülmesini kapsamaktadır. Uluslararası standart örgütü, global alanda şirketlerin kalite standartları doğrultusunda hizmet vermesini sağlamakta ve bu alanda akredite edilmiş kuruluşlar tarafından kurumlar tarafından denetlenerek operasyonel süreçlerin iyileştirilerek belge alınmasını ve ürün/hizmetlerinin kalite standartlarında devam etmesini desteklemektedir.ISO 9001: 2015 Belgesi Nedir?

Kuruluşların operasyonel süreçlerini kapsayan bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001:2015 Belgesi, kuruluşların faaliyet alanına göre satış, insan kaynakları, dokümantasyon, sevkiyat ve üst yönetim gibi tüm operasyonel alanlarında profesyonelleştiğini kanıtlamaktadır.  Kalite Yönetim Sistemi müşteri memnuniyetinin sağlanması, gelişim odaklı çalışılması ve şirket içindeki birimlerin denetlenerek disiplinli bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri üzerine kuruludur.

Planlı, uygula, kontrol et ve önlem al kalite anlayışıyla faaliyet gösterdiğini ortaya koyan ISO 9001 Kalite Belgesi, uluslararası alanda çalışmak, dış ticaret faktörlerinden yararlanmak için ihtiyaç duyulan belgeler arasında yer almaktadır. ISO belgesi kuruluşlarda hizmet/ürün ile ilgili gerekli altyapı şartlarının da sağlandığını kanıtlamaktadır. ISO 9001: 2015 Belgesi Ne İşe Yarar?

İşletmenin ISO 9001: 2015 belgesine sahip olması, firmanın faaliyet gösterdiği alanların genişlemesine aynı zamanda kurumsallaşma yolunda ilerlemesine destek olmaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve planlı, kalite odaklı çalışmalar ortaya koyduğunu göstermektedir.Kurumsal bir çalışmanın sağlandığını kanıtlamaktadır.Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığına dair süreklilik göstereceğini vurgulamaktadır.Global alandaki kalite standartlarına uygunluk sağladığı için dış ticaret alanlarında faaliyet gösterebilmektedir.Hizmet/Ürün kalite standartlarına uygun olduğunu kanıtlamaktadır.Müşterilerin beklentisine yönelik hizmet ve çalışmalar yapıldığını göstermektedir.Operasyonel süreçlerde sürekli iyileştirmeler yapıldığını gösterir.Tüm operasyonel süreçlerin proses kontrol mantığı ile kontrol edildiğini gösterir.Müşteri veya tedarikçi mülkiyetine önem verdiğini gösterir.Kalite Yönetimi Sistemi Nasıl Yürütülmektedir?

Hizmet ve ürün kalitesinin güvenilir olduğunu ispatlamak için verilmekte olan ISO 9001: 2015 belgesi, akreditasyon kurumları tarafından sağlanabilmektedir. Firmanın kalite yönetimi standartlarına uygunluğu kontrol edilerek verilmekte olan ISO 9001 belgesi, firmanızın faaliyet alanındaki yeterliliğine göre kontrol edilmektedir. Bu denetimler sonucunda alabileceğiniz belge için, kurumunuzun sistemli bir şekilde çalıştığını, uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu aynı zamanda kurumsal alandaki bilgi yeterliliğine bakılmaktadır. Üretim ve hizmetin sunumu, operasyon planlama ve kontrol standartları aynı zamanda farkındalık ve firma yönetimindeki yeterlilikler de denetlenmektedir. Belgenin alınabilmesi için kaliteli ürün ve hizmet verildiğinin kanıtlanması, denetim esnasında firmanın faaliyet gösterdiği alana göre kalite yönetimini uygulandığı takdirde ISO 9001 belgesi alınabilmektedir.ISO 9001: 2015 Belgesi Alma Süreci Nasıl İşlemektedir?

ISO 9001: 2015 belgesi alma süreci için kuruluşlar öncelikli olarak Kalite Yönetim Sistemi standardı ile ilgili gerekli dokümanları dokümante edilmiş bilgi haline getirmiş olması, gerekli eğitimleri almış olması ve gerekli altyapıyı sağlamış olması gereklidir.

Kuruluşunuz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra kuruluşumuza başvuru gerçekleştirerek belgelendirme sürecini başlatabilir.

Başvuru süreci sonrasında gerekli planlamalar yapılarak kuruluşunuzda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı doğrultusunda denetim gerçekleştirilmektedir. Denetim sonucunda uygunsuzluk bulunmaz ise kuruluşunuzun ISO 9001 belgelendirmesi yapılmaktadır. Kuruluşunuzda uygunsuzluklar bulunması durumunda uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra ISO 9001 belgelendirmesi yapılmaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.