ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

img

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Etkin enerji yönetimi olan ISO 50001: 2018 belgesi, ulusal ve uluslararası alanda 60 dan fazla ülkede yönetim standartları üzerinde enerji uzmanları tarafından prosedüre dahil edilmiştir. Kaynak tüketimi, çevresel etmenler ve yüksek enerji verimliliği noktalarında hem kar odaklı hem de global alandaki enerji kaynaklarının gereksiz kullanılması açısından kontrol edilmektedir. Belge kullanımı ile bu standartlara uygunluk aynı zamanda prestij kazanmanıza destek olunmaktadır.

 

ISO 50001: 2018 Belgesi Nedir?

Enerji yönetim sistemi olan ISO 50001: 2018 belgesi, kaynak tüketiminin tasarruflu kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında kurumların enerji verimliliği alanında etkin bir kullanım aynı zamanda gereksiz kullanıma izin vermemeleri beklenmektedir. Bu hem firmanın kar etmesi hem de global alandaki enerji kullanımının standartlaştırılması üzerine uygulanmaktadır. Kaynakları korumak ve firmanın gereksiz kullanımdan kaçınarak kar etmesini sağlamak için coğrafi konum, ürün ve hizmet alanları üzerine çalışmalar gerçekleştirmesi, personellerini ve üretimdeki makinelerini bu standartlar doğrultusunda seçmesi aynı zamanda sürekli olarak iyileşme yolunda ilerlemesi beklenmektedir.

 

ISO 50001: 2018 Yararları Nelerdir?

Hem ulusal hem de uluslararası alanda ISO 50001: 2018 belgesinin geçerliliği bulunmaktadır. Global alandaki üretim ve hizmet ağlarında standartların oluşturulması, enerji yönetim sistemleri üzerinden firmanın kar etmesi aynı zamanda enerji kaynaklarının kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji kullanımı kontrol edilerek fiyat ve performans açısından kar edilmesi sağlanmaktadır.

Enerji performanslarının sürekli olarak iyileştirilmesiyle, etkin enerji kaynaklarının kullanılması üzerine durulmaktadır.

Hizmet ve üretim alanındaki bütün firmaları kapsar, enerji performanslarını yükselttiklerine dair bir belge olarak onay görmektedir.

Üretimin maliyetini düşürerek, kaliteli üretimin artmasını sağlar.

Bağımsız olarak kullanılabilir bir belgedir.

Kurumun prestijini artıracak ulusal ve uluslararası alanda etkili bir belgedir.

 

ISO 50001: 2018 Yeni Enerji Politikası

Uluslararası akreditasyon forumu IAF tarafından onay görmüş bir belge olarak, ISO 50001: 2018 belgesi enerjinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Enerji yönetimi sistemleriyle, güncel teknolojik etkilerden yararlanarak, üretimin ve hizmetin hızını kesmeden enerji kaynaklarının bilinçli kullanımına katkı sağlanmaktadır. Küresel alanda geçerliliği olan bir belge olarak, giderlerin düşürülmesi, çevresel etmenlerin kontrol edilmesi aynı zamanda tasarrufla kara geçilmesi için destek olacak şekilde denetimlerden geçilmesini sağlamaktadır. Enerji kaynaklarının bilinçli kullanılması hem kurumun az enerjiyle çok iş yapmasını hem de küresel alanda üretim ve hizmet kapsamında standartlaşmaya gidilerek ticari faaliyet alanlarının da genişlemesini sağlayabilmektedir.

 

ISO 50001 Enerji Verimliliği Belgesi

Ekonomiye katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiş olan bir prosedüre sahip olan ISO 50001: 2018 belgesi, global enerji kaynaklarının standartlaşması üzerine onay görmektedir. Kurumun prestij kazanmasını sağlarken, ulusal alanda da ekonomiye katkı sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Milli ekonomi ve enerji giderlerinin azaltılmasıyla birlikte kurumun hem kendi alanında kar etmesi hem de ticari faaliyet alanında genişlemesi de bu belgeye uygunluktan geçmektedir. Belge enerji kullanımlarının düzenlenmesi, makine ve personellerin bilinçli bir şekilde enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara göre seçilmesi üzerine prosedürler belirlemiş, bu tasarruf etkilerinin oluşturulması halinde belge almaya hak kazanılması için denetimler uygulamıştır.

 

ISO 50001: 2018 Belgesi Nasıl Alınır?

Akreditasyon üzerinden ISO 50000 serisinin belgelendirilmesi üzerine enerji yönetimleri sistemlerine yönelik bir belge olan ISO 50001: 2018 belgesi, belirli kriterler eşliğinde alınabilmektedir. Bu kriterlere uygunluk çerçevesinde milli akreditasyon yetkili firmaları tarafından başvuru yapılarak alınabilmektedir. Belge başvurusu yapıldığında ISO standartlarına uygunluk açısından denetimler yapılacaktır. Enerji yönetimi üzerine kurumun hangi önlemleri aldığı, enerji giderlerinin ölçütleri, planlama, denetim programına uygunluğu üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu kriterlerin uygun olması durumunda belgeyi alması sağlanacak olan kuruluş, başvuru evresinde vergi levhası ve faaliyet gösterdiği alan üzerine bilgi vererek, imza sirküsünü de göstermelidir. Çalışan sayısı, resmi olarak tanınırlığı ve yetkili kişilerin belirlenmesi de başvuru evresinde ilgili makama iletilmelidir.

 

ISO 50001: 2018 Denetim Programı Nasıl Yürütülmektedir?

ISO 50001: 2018 belgesi almak için ön ve standart denetimler yapılmaktadır. Belgeye uygun görülen firma, düzenli olarak denetimleri devam ederek süreğenliğini de ispatlamalıdır. Yıllık gözetim ve denetimlerle kapsamlı bir enerji yönetimi sisteminin oluşturulması amaçlanarak, kurumun hem kar etmesi hem de prestij kazanması amaçlanmaktadır. 1. Ve 2. Aşamadan oluşmakta olan denetimler, firmanın enerji yönetimi noktasında nasıl çalıştığına yönelik prosedürlerin incelenmesine, dokümantasyon aşamalarına ve kullandığı üretim- hizmet araç geçerlerine bakılarak da onay sürecine girilecektir. Sistemdeki zayıflıkların saptanması, eksikliklerin tespit edilerek denetimin raporlanarak hangi aşamalarda iyileşmeye gidilmesi gerektiği konusunda da geri dönüşler sağlanacak şekilde denetimler ilerlemektedir.

 

ISO 50001: 2018 Geçerlilik Süresi

Enerji tüketimi sistemleri üzerine geliştirilmiş olan ISO 50001 belgesi prosedürü, ulusal ve uluslararası şartları içermektedir. Çevrenin korunması, sera gazı emisyonunun azaltılması, doğal enerji kaynaklarının korunması ve milli ekonomiye katkıda bulunulması üzerine uygulanması uygun görülmektedir. Endüstriyel alanda önemli bir belge olan ISO, üretim ve hizmet alanlarındaki çalışma politikalarının gelişmesini sağlamaktadır. Bu gelişmelerin güncelliği aynı zamanda yenilenen teknolojiye uyumluluk evresinde de önemli bir noktada olan ISO 50001 belgesi 3 yıl ara denetimlerle geçerliliği olan belgeler arasında yer almaktadır. Enerji yönetimi standartları üzerine düzenlenerek, enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı ve tasarrufla kurumun kar etmesine de destek olan çalışmaları onaylamaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.