ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi

img

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi

Risk yönetimi sistemi standartları üzerine ISO 31000: 2018 belgesi, kurum veya kuruluşların ön görülü olabileceği şekilde düzenlemeler içermektedir. Bu aşamada etkili bir risk yönetimi için belirleyici olmak aynı zamanda faaliyet alanındaki risk noktalarını önceden belirlemek gerekmektedir. Gelecekte olması beklenen kötü durumlara karşı önlemler alınmasını sağlamak, bu prosedürler üzerinden yaklaşımlarda bulunarak hareket etmek kurumun risk yönetimi belgesi almasını sağlayacaktır.

 

ISO 31000: 2018 Risk Yönetimi Belgesi Nedir?

International Organization For Standardization sistemlerine bağlı olan ISO 31000: 2018 belgesi, yüksek seviye yapı üzerinden kurulmuştur. Bu belgenin bulunduğu kurumlar, risk yönetimi alanında ilke ve yönergelere doğru hareket ederek, kamu, özel sektör ve diğer çalışma alanlarında risk planlamaları yaparak faaliyetlerine devam ettiklerini göstermekte, yönetim planlamalarını bu şekilde tamamladıklarını ispatlamaktadır. Kapsamlı bir uygulama içeren risk yönetimi sistemleri belgesi denetimler sonrası onay verildiği takdirde kuruma verilmektedir.

 

ISO 31000 : 2018 Belgesi Faydaları Nelerdir?

Kurum, kuruluş veya firmaların ön görü kazanarak, sistematik bir şekilde ilerleme kaydettiklerini göstermektedir. Aynı zamanda ISO 31000: 2018 belgesi ile yönetimin stratejiler belirlemesi, risk durumlarına karşı önlemler alması bu durumlar karşısında neler yapabileceğini önceden saptamasına katkıda bulunacaktır. Global ve ulusal alanda da net ve güvenilir bilinçli bir yönetim algısının oluşturulması hem ticari faaliyetlerde güvenilirlik kazandıracak hem de yeni ticari yolların açılması için de iş birliği açısından uluslararası alanda onay görecektir.

Operasyon odaklı verimli bir sürecin kazanılması sağlanmaktadır.

Hissedarlara ve işbirliği yapılan diğer kurumlara karşı güven oluşturmaktadır.

Yönetimin risk gruplarına ayrılması ve bu risklerle mücadele edilebileceğine dair bilinç kazandıracaktır.

Yönetimin performans ve direncinin artırılmasını sağlayacaktır.

Ön görülü olarak kayıpların en aza indirilmesinde etkili olacaktır.

Kontrol odaklı, risk analizlerinin yapılması sağlanarak kurum veya kuruluş içinde de güvenli çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

 

ISO 31000: 2018 Belgesi Uygulamaları

ISO 31000: 2018 belgesi risk yönetimi belgesi olarak, mevcut ve ileri de olması ihtimal olan durumların saptanmasını sağlayacak eğitimlerden geçilmesi ya da bilinçlendirilmesi yönünde ilerlemeler gösterilmesine katkıda bulunmaktadır. İlkeleri arasında yönetimin gelişme kaydetmesi, aynı zamanda risk durumlarına karşı önlem alarak sürekliliği sağlamasıdır. Ulusal ve uluslararası alanda mevcut risk yönetimi üzerine yapılan çalışmalar aynı zamanda risk kriterlerinin belirlenmesiyle kurtarıcı bir etki de yansıtılması beklenmektedir. Risk işleme yönünden kazanımlar elde edecek olan kurum, hataların görülmesi ve ona göre davranılması yönünde ilerleyerek, sürecin olabildiğince en az kayıpla sonlandırılmasını amaçlamaktadır. Bu belge bu alanda denetimlerden geçmiş ve risk yönetimine vakıf olan kurumların oluşmasına katkı sağlamıştır.

 

ISO 31000: 2018 Belgesi Üst Yönetim

2018 yılında yeni prosedürler uygulanarak, bazı ilkelerin değiştirilmesi sağlanmıştır. Risk yönetiminde idari etmenler aynı zamanda süreç unsurlarının analiz edilmesinin önemi vurgulanmış, buna bağlı olarak üst yönetim üzerinden yeni bağlamlar incelenmiştir. İlkeler, süreç ve çerçeve bakımından organizasyonun yönetiminden, risk alanlarının faaliyet alanlarıyla entegre edilmesi sağlanacak şekilde yeni düzenlemeler oluşturulmuştur. Kurumsal risk alanlarının hesap edilerek, boşlukların doldurulması, yönetim sisteminin raporlanarak olasılıkların analiz edilmesi aynı zamanda tek tip risk durumlarında ve değerlendirmelerinde yeni ölçütlerin oluşturulması sağlanmıştır. Çalışma ve faaliyet alanındaki liderliğe odaklanarak, toparlayıcı bir düzenin oluşturulması da bu noktada hedeflenmekte, ISO 31000: 2018 belgesi alanında IAF akreditasyon alanına dahil edilmektedir.

 

ISO 31000: 2018 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 31000: 2018 belgesi mevcut yönetim sistemleri üzerinden risklerin analiz edilmesi ve risk durumlarına karşı önlemler alınmasını hedeflemektedir. Bu aşamada eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle kurum veya kuruluşlar bu belgenin alınması için ön eğitimden geçebilmektedir. Ancak belgenin alınması için bu alanda hizmet vermekte olan yetkili kuruluşlara belge başvurusu yapılarak, denetimlerin yapılması sağlanmalı, denetimler sonrasında onay alındığında belge alınabilmektedir. İSO belgeleri kaliteli bir kurum ve kuruluş yönetimine sahip olmayı hedeflemekte ulusal ve uluslararası alanda doğru adımlar atarak ilerleme kaydedilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Uygulamaların yerine getirilmesi halinde belge alınabilecektir.

 

ISO 31000: 2018 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 31000: 2018 belgesi birçok kurum ve kuruluş tarafından alınabilmektedir. Risk yönetimi belgesi olarak, küçük ve büyük kuruluşların hem prestij kazanması hem de daha güvenilir olmasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmakta, firmanın güvenirliğini artırmaktadır. Ön planlama ve ön görüyle yönetimin liderlik vasfı göstererek, risk yönetim sistemlerini bilinçli olarak kullanması, üretim ve hizmet sektörleri açısından kusursuz bir işletme olduğunu kanıtlamaktadır. İmaj sahibi olmak, güven vermek ve ekonomik alanda yüksek performanslı çalışmalar gerçekleştirebilmek için risk alanı üzerine çalışmaların düzenlenmesi, hem firmanın kendi güven ölçütünü hem de işbirlikçisi olduğu alanları ortaya koyabilmektedir.

 

ISO Risk Yönetimi Standartları Ve Entegrasyon

İş sektöründe hem güvenilir olmak, hem de kurumun kendi içindeki güveni oluşturmak için risk yönetimi sistemlerini uygulaması ulusal ve uluslararası alanda önem kazanmaktadır. ISO 31000 risk yönetimi üzerine yapılacak olan denetimlerle birlikte diğer ISO belgeleriyle entegrasyon yapılabilmekte, kalite, çevre ve iş sürekliliği üzerine alınmış belgelerle birlikte şirketinize prestij kazandıracak aşamalar takibe alınarak, denetim sonrası onaylandığı takdirde belge tarafınıza teslim edilmektedir.

Tanıtım Dökümanı

Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?

Bizimle iletişime geçin.

+90 212 660 16 19

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.