ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

img

ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Tedarik zincirleri güvenlik yönetim sistemlerini kapsamakta olan ISO 28000: 2007 belgesi, firmaların tedarik aşamasındaki riskleri önceden belirleyerek önlem almalarını sağlayacak prosedürleri içermektedir. Ürünlerin depolanması, sevkiyat aşaması ve üretim aşaması üzerine hizmet tedariğinde de her sektörde uygulanabilecek temel ilkeleri içermektedir. Güvenli ortamın belirlenmesi, güvenlik mekanizmasının oluşturulması ve yasal yükümlülüklerin belirlenmesi bu aşamada sağlanabilecektir.

 

ISO 28000: 2007 Belgesi Nedir?

Üretim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesi için tedarik aşaması oldukça önemlidir. Tedarik aşamasındaki risklerin ve yasal düzenlemelerin oluşturulması, tedarik zinciri halkalarına uyumlu depolama ve faaliyet alanlarının belirlenmesi, müşteri güvenirliği açısından da önemlidir. ISO 28000: 2007 belgesi, gereksiz maliyetlerin düşürülmesi, tedariğin güvenliği ve rekabet ortamında firmanın stratejik yaklaşımlarda bulunması beklentisiyle denetlemeler yapar, bu hususlara uygunluk sağlandığı takdirde belgenin alınması sağlanır.

Uygun ürünün sunulması, stok alanlarının güvenliği, depolama mekanizmasının kontrollü ilerlemesi firmanın işlemleri tamamlarken, disiplinli ve tedarik zinciri kapsamında güvenli bir şekilde yol almasına yöneliktir. Firmanın prestijini artırarak, mali açıdan da kar edebileceği noktaları belirlemesi konusunda uzmanlaştığını kanıtlamaktadır.

 

ISO 28000: 2007 Belgesi Yararları Nelerdir?

Firmaların tedarik zincirine odaklanmaları, kalitesinin artmasını, firmanın avantaj sağlayacağı noktaların belirlenmesini aynı zamanda tüketicilere yüksek düzeyde ürünler sunacağını da göstermektedir. Güvenilir ve profesyonel bir işletim sistemine sahip olan firmaların ISO 28000: 2007 belgesi alarak, bunu ulusal ve uluslararası alanda kullanmaları sağlanabilmektedir.

Üretimde ve tedarik aşamasında planlı programlı hareket edilmesine yöneliktir.

Üretimde hammade analizleri yapılarak, gelir ve gider kaydı tutulması işletmenin gereksiz maliyet kullanımını azaltmasını sağlayacaktır.

Depolama alanının güvenliği ve tedarik aşamasındaki risklere karşı önlem alınması sağlanacaktır.

Tedarik zinciri odaklı çalışmalarla, performans yükseltilecek, imalat, ihracat ve ithalat aşamasına kadar bütün faaliyet alanlarında düzenlemeler sağlanacaktır.

Ürün akışı, çeşitliliği ve faaliyetlerin kaydedilerek prestij sahibi bir firma olma yolunda ilerlenecektir.

Yapılan denetimler sonucunda eksiklerin saptanması, ileriye dönük çalışmalar yapılarak, iyileşme sürecinin düzenlenmesi ve sürekliliğiyle tedarik zincirinin risklerinden arındırılarak, tamamen düzenli bir iş sürecine gidilmesi üzerine çalışmalar sonucu belge alınabilecektir.

 

ISO 28000: 2007 Belgesi Tedarik Zinciri Güvenliği Uygulaması

Tedarik zincirinin kurulması, firmanın üretim ve ürün satış alanlarında stratejik bir uygulamaya geçmesine öncülük edecektir. Güvenli bir tedarik süreci, Pazar ekonomisinin küreselleşmesini sağlayacak etmenlere yönelik olacak, imalat maliyetindeki artışların kontrol edilmesine destek olacaktır. Bu tedarik zinciri tasarımı performansı üzerinden analizler yapılarak, yalın üretim şeklinin kabul görmesini aynı zamanda üretim çevresindeki farklılıkların önceden analiz edilerek, yeni yaklaşımların oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu aşamada ISO 28000: 2007 belgesi almak için uyulması gereken noktaların belirlenmesi, denetimlerden geçilerek, bu tedarik zinciri sistemlerinde devamlılık sağlanmasına olanak verilecektir. Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemleri standartları ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik görmektedir.

 

Neden ISO 28000: 2007 Belgesi Alınmalıdır?

Güvenlik amacıyla kullanılması gereken malzemelerin uygulanması, aynı zamanda ürün ve hizmetlerin tedarik aşamasında firma imajına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. ISO 28000: 2007 belgesi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemleri belgesi olarak, firmanın performansının artmasını, detaylarla uğraşmadan odaklanması gereken noktalara daha çabuk odaklanması sağlayacaktır. Güvenlik önlemlerinin oluşturulması hem müşteri açısından hem de firmanın kendi geleceği açısından risk durumlarına karşı önlemler alınmasını benimsemesini sağlayacak şekilde prosedürlere sahiptir. Bu uluslararası standartlara uygunluk çerçevesinde yapılarak, hem ulusal hem de uluslararası alanda risklerin azaltılması, tasarım, kullanım ve değiştirilmesi gereken faktörlerin önceden tespit edilmesine yönelik bilinç kazanılmasına da destek olacaktır.

 

Hangi Firmalar 28000: 2007 Belgesi Alabilir?

Tedarik zinciri yönetim sistemleri üzerinden belge almak isteyen firmalar, küçük ve büyük işletmeler olabilmektedir. Ürün ve hizmet kapasitesi fark etmeksizin, standartlara uygun şekilde hammadde tedariği, hizmet kapsamı ve üretim zincirinin oluşturulması gibi bütün alanlarda ISO 28000: 2007 belgesi düzenleyici bir faktör olacaktır. Perakendeci, tedarikçi firma ya da lojistik firmaları da dahil olmak üzere karşılıklı güvenin oluşturulması ve sağlanması açısından belge yasal bir ilke görevi görebilmektedir. Her açıdan hizmet ve ürün tedariği aşamasında firmanın, müşterinin ve personelin de güvenli bir şekilde zinciri tamamlaması bunun da stratejik ve bütüncül çalışmalar çerçevesinde oluşturulmasına olanak verilmektedir.

 

ISO 28000: 2007 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 28000: 2007 belgesi kara, deniz, hava ve demiryolları alanındaki bütün tedarik alanlarını kapsamaktadır. Tedarik zinciri güvenliğinin oluşturulması lojistik alanda önem kazandığı gibi firmanın kendi tedarik işlemleri aşamasında da düzenlemeler yapmasını ve bilinçli hareket etmesini ummaktadır. Belgeyi almak için ISO yetkili firmalarına belge başvurusu yapılarak, faaliyet gösterdiğiniz alanla ilgili bilgiler verilmesi halinde size geri dönüş yapılacaktır. Aynı zamanda belgeyi alabilmeniz için tedarik aşamasındaki risk faktörlerine yönelik düzenlemeler, firmanızın faaliyet gösterdiği alana dair donanımlar denetlenerek uyumlu olup olmadığınız üzerine gözlemler yapıldıktan sonra belgeyi alma hakkınız tarafınıza iletilecektir.

 

ISO 28000: 2007 Belgesi Entegrasyon Sistemleri

Uluslararası standartlara uygun şekilde düzenlemeler yapılarak firmaların güvenilir aynı zamanda prestij sahibi olduğu ISO belgeleri üzerinden incelenmektedir. Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve risk yönetimi üzerine prosedüre uygulanmış olan ISO belgeleri, ISO 28000: 2007 üzerine de entegre edilerek, firmanızın birçok yönden deneyimli, uzman ve profesyonel bir şekilde çalışmalar yaptığını ulusal ve uluslararası alanda göstermeniz sağlanabilir.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.