ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

img

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

BS 25999- 1: 2006  ISO 22301 standartları üzerinden iş sürekliliği yönetimi olan ISO 22301: 2012 belgesi, iş alanındaki prosedür, politikalar ve koşullara yönelik idari etmenlerin oluşturulmasını sağlamaktadır. İş sürekliliği gereksinimleri ile uluslararası standartlar örgütü tarafından kabul görmüş, temel prensipler belirlenerek, iş sahasındaki etmenlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ortaya koyulması amaçlanmıştır.

 

ISO 22301:2012 Belgesi Nedir?

İş yönetim desteği ile faaliyet gösterilmekte olan sektöre yönelik çalışmalar yapılması sağlanmaktadır. ISO 22301: 2012 belgesi, iş sürekliliğinin oluşturulması, risk yaklaşımlarına karşı iyileştirme sürecinin sağlanması aynı zamanda kurumların ürün ve hizmet sağlama kabiliyetinin denetlenerek, onay görmesi üzerine verilmektedir. İş prosedürüne uygun, planlı ve proaktif yaklaşımlarla iş sürekliliği üzerine belirlenmekte olan koşullar, yöntemler aynı zamanda işletmenin olağan üstü durumlarda kriz yönetimi üzerinde de çalışmalar gerçekleştirebileceği niteliklere sahip olmasını sağlamaktadır. İş riskleri, krizler ve sürdürülebilirlik açısından bir işletmenin ihtiyacı olan bütün noktaların incelenmesi, bu noktalar üzerine projeler belirlenmesi ve uygulanması da sağlanacak şekilde bütüncül bir amaç gütmektedir.

 

ISO 22301: 2012 Belgesinin Önemi

2006 yılında British Standards Institution tarafından uluslararası alana kazandırılmış olan iş sürekliliği yönetimi, profesyonel bir çalışma düzeninin oluşturulması, kriz ve olağan üstü durumlara karşı idari düzenin sağlanması aynı zamanda kuruluşun sektörel alana karşı bilinçli hareket etmesine yöneliktir.

Kuruluşun amacı iş sürekliliğinin stratejik olarak ilerlemesine öncülük etmek

Sistemin kapsamını belirlemek, yönetim taahhüdü uygulamak

Liderlik ve planlı hareket noktalarına dönük çalışmak

Sorumluluklar ve rollerin yetkiler üzerine değerlendirilerek verilmesini sağlamak

Performans değerlendirme işlemlerini yapmak, izleme, ölçme aynı zamanda iç denetimin düzenine uymak

Yönetimi gözden geçirerek, iş sahasındaki eksikleri saptayabilmek

Sürekli iyileştirme odaklı olmak ve düzeltici faaliyetlerde bulunmak

Üzerine kurulmuş olan iş sürekliliği yönetimi, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaların düzenin sağlanması aynı zamanda kurumun prestijini artıracak şekilde belgelenmesine yöneliktir. ISO 22301: 2012 belgesi, kurum/ kuruluş ya da firmanın bu alanda yetkin olduğunu göstererek, çalışma alanındaki profesyonel yönetim noktalarını belirleyecek kapasiteyi ölçmektedir.

 

İş Sürekliliği Yönetiminin Temel Noktaları

İş sürekliliği yönetimi üzerinden yapılacak olan çalışmaların sonucunda  denetim gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler sonrasında, kurumun ISO 22301: 2012 belgesi almasına uygun olup olmadığı belirlenecektir. İş sürekliliği yönetiminin temel noktaları öncelikle terminolojik açıdan incelenecek şekilde belirlenirken, toplumsal güvenlik, acil durum yönetimi ve kamu uyarısı noktalarındaki donanımların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte iş sürekliliği yönetimi bir rehber uygulama olarak görülecek şekilde düzenlenmiş, teknoloji yeterlilik, kurumsal esneklik yöntemleri ve iş iletişim alanındaki faaliyet noktalarına dönük düzenlemeler getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden operasyon sürekliliği kılavuzu, olay hazırlığına dair teknoloji, idari yönetim ve kamu özel sektör ortaklığı ile ilgili standartlaşma üzerinden sürdürülebilmektedir.

 

İş Sürekliliği Yönetiminin Uygulanması

İş sürekliliği üzerine yapılan çalışmalar esas alınarak, sektöründe faaliyet göstermekte olan kurumunun idari yönetimden, pazardaki çalışma alanlarına kadar düzenleyici olması beklenmektedir. ISO 22301: 2012 belgesi almak için kurumun büyük ölçüde standartlara uyum sağlaması beklenmekte, belirli bir sistem üzerinden hareket etmesi gerekmektedir. Kuruluş, stratejik planlamalar yapmalı, risk ve kriz durumlarına karşı donanımlı olmalı aynı zamanda gelişen teknolojik ilerlemelere de uyum sağlamalıdır. Belgenin sağladığı uluslararası çalışma alanındaki değer, iş etki analizleri üzerinden de incelenelerek, kurumun prestij sahibi olduğunu aynı zamanda iş sürekliliğinde gerekli olan donanımlara sahip olduğunu göstermektedir. Uygulamaların tamamlanması sonucunda başvuru yapılarak, denetimden olumlu dönüş alınarak belge tarafınıza teslim edilecektir.

 

ISO 22301: 2012 İş Sürekliliği Belgesi Faydaları

İş sürekliliği yönetimi belgesi ile kurumun risk ve krizleri önceden tespit ederek ilerleme kaydedebilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır. İş alanında ön görü kazanılması, krizler ve kritik durumlara karşı işlemlerin devamlılığına odaklanılması üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Faaliyet alanındaki olası tehlikelerin belirlenmesi ve mevcut tehditlerin ortadan kaldırılması için iş süreci boyunca önlemlerin nasıl alınacağına dair belge alım sürecinde de bilgi edinilmektedir. Sistematik bir yaklaşım benimsenerek, çalışanlar arasında planlı, politik ve prosedüre uygun yaklaşımlara odaklanması sağlanacak şekilde ön görü kazanılması amaçlanmaktadır. Bu aşamada personel seçiminden, iş sürekliliğinin analizlerle düzenlenmesine kadar müşteri güveni kazandırılarak, müşteri odaklı çalışmalar da olumlu geri dönüş alınmasını sağlayacaktır.

 

ISO 22301: 2012 Belgesi Uluslararası Prosedürü

Uluslararası standartlar organizasyonu olarak ISO 22301: 2012 belgesi, iş sürekliliği açısından firma veya kurumların donanımlarının mevcut olduğunu göstermektedir. Belgenin alınması belirli denetimlerden geçerek, ulusal ve uluslararası iş sahasına uygun olan profesyonel bir idari işletim sistemine dahil olduğunu göstermektedir. Kuruluşun hedefleri doğrultusunda ilerlediği, eksiklerini gidermek üzerine yoğunlaştığı aynı zamanda stratejik planlamalar doğrultusunda çalışma gruplarıyla düzenli bir üretim ve hizmet noktasına ulaştığı gösterilmektedir. Çalışma, risk ve analiz üzerine yoğunlaşılarak, güvenli bir kurum olduğunu aynı zamanda çalışmaları boyunca bilgilendirmeler yaparak, iş arkadaşlarının da faaliyet alanına dönük bilinçlendirildiğini gösteren bir belgedir.

 

ISO 22301: 2012 Belgesi Fiyatları

ISO 22301: 2012 belgesi fiyatları denetim doğrultusunda belirlenebilmektedir. İş sürekliliği sistemleri üzerinden kurumun yeterliliği denetim ve gözlemler sonucunda tamamlanarak, belgenin alınması sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk belgesi olan ISO  kalite, çevre ve enerji yönetimi belgeleriyle de entegre edilebilecek şekilde teslim edilebilir.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.