ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

img

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 belgesi tüm dünyada kullanılan ve kabul gören bir gıda güvenliği standardıdır. Tüketicilere güvenli gıda sunmak için gıda zincirinde yer alan bütün kuruluşlar ISO 22000:2018 belgesi standardını gönüllü olarak alırlar. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda ve gıdaya temas eden tüm süreçleri kapsar. Daha açık bir anlatımla gıdaların tarım alanlarını, çiftlikleri, gıda ve gıda takviye ürünlerinin üretildiği tesisleri, depolandığı tesisleri, gıda ürünlerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin üretildiği fabrikaları ve gıda ürünlerinin taşınmasını sağlayan nakliye firmalarını kapsar.ISO 22000:2018 Belgesi Nedir ?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda ve/veya gıda takviyesi ürünlerin üretim, depolama ve sevkiyat aşamasında bulaş riskini minimuma düşürmeyi sağlamaktadır. ISO 22000 standardı ile tüm bu süreçlerde hijyen şartlarını sağlayabilir ve operasyonel süreçlerde ortaya çıkabilecek tüm problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. ISO 22000 Sertifikası ile HACCP Sistemini (Kritik Kontrol Noktoları ve Kontrol Noktalarını) etkin bir şekilde kurabilir ve uygulayabilirsiniz.ISO 22000:2018 Belgesi Ne İşe Yarar?

ISO 22000:2018 Belgesi, gıda ile ilgili operasyonel süreçler konusunda gıda risk analizi yapmanızı sağlar ve bu şekilde riskleri minimuma düşürebilirsiniz.Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi firmanızda izlenebilirlik, geri çağırma tatbikatı, süreçlerin kayıt altına alınmasını, haccp sisteminin kurulmasını, hijyen şartlarının yerine getirilmesini, altyapının uluslararası standartlara uygun olmasını ve güvenli ürün/hizmet sağlamanıza yardımcı olur.Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Yürtülmektedir?

ISO 22000:2018 belgesi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının uygulanması ile sağlanır.ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardında yer alan maddelerin talep etmiş olduğu dokümanları, kayıtları dokümante edilmiş bilgi haline getirmeniz ve gıda güvenliği standardı ile ilgili temel eğitimleri, iç tetkik eğitimlerini almış olmanız gerekir.Yeterli bilgiye sahip olunmadan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya başka bir yönetim sistemi standardı yürütülemez.ISO 22000:2018 Belgesi Alma Süreci Nasıl İşlemektedir?

ISO 22000 belgesi, standart gerekliliklerini yerine getiren kuruluşlar firmamızda gönüllü olarak başvuru gerçekleştirebilir.

Başvuru işlemleri sonrasında kuruluşunuzun büyüklüğü ve süreç karmaşıklığına göre denetim gün sayısı belirlenir.Belirlenen denetim gün sayısı kadar denetçilerimiz tarafından firmanızda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetimi gerçekleştirilir.Uygunluk değerlendirme denetiminin sonucu uygun olması durumundan kuruluşunuzun ISO 22000 Belgesi yayınlanmış olur.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.