Kalite Politikamız

Benimsediğimiz Kalite İlkeleri;

WQA Cert, ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 27006:2015 standartları ve bağlı diğer normatif dokümanların şirket içinde yönetimini ve sürdürülebilir gelişimini,

WQA Cert’e ait Kalite Yönetim Sistemi, Politika ve Hedeflerin tüm seviyedeki personeli tarafından anlaşılmasını sağlamayı,

Tükiye Cumhuriyeti kanunları, ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 27006:2015 standartları ve bağlı diğer normatif dokümanlara uygun şekilde, tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, şeffaflık, gizlilik ve en yüksek hizmet kalitesi şartlarını garanti ederek, uygunluk değerlendirme hizmeti vermeyi,

WQA Cert’in belgelendirme kapsamı dahilinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve müşterilerine en yeni bilgileri sunabilmek için ulusal ve uluslararası standartların, yönetmelik ve normatif dokümanların güncel versiyonlarını takip etmeyi,

Müşteri memnuniyetinde süreklilik odağında hizmet vermeyi,

Gerekli olan iç ve dış eğitimleri sunarak, değerlendirme ve gözlemleri yaparak, belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelini uygun yeterlilik seviyesinde tutmayı,

Sürekli gelişim için WQA Cert’in belgelendirme kapsamı ile ilgili ulusal ve uluslararası otoritelerle, akreditasyon kurumları (TÜRKAK) ile, program sahipleri ile, uzman komiteler ile iletişim sağlamayı,

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan en çok sayıda hizmeti entegre olarak sunabilmek için yeni belgelendirme programlarını geliştirmeyi temel politika olarak benimser.

img
Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.