ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?

img

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?

04/08/2021 tarihinde yayınlandı

Kurumsallaşmak, prestij sağlamak, müşteri memnuniyetinin olumlu bir yönde ilerlemesini gerçekleştirmek ve pazar payını arttırmak isteyen firmaların tamamı özelliklerini ISO belgeleri ile tescil ettirirler. Firmaların vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi ise kalite belgelendirmesi ile birlikte sağlanır. Kalite belgesi, İSO Kalite Belgesi global akredite olmuş ve yetkilendirilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşlarından temin edilebilir.

Dünya üstünde yüzlerce belgelendirme firması yer alır ve bu bağlamda belgelendirme firmaları da kendi ülkelerinde ya da ülkeleri haricinde yer alan akreditasyon kurumlarına bağlı bir konumda bulunurlar. Buna ek olarak akreditasyon kurumlarından kendilerini akredite ettirirler. İSO Kalite Belgesini verecek olan belgelendirme firmalarının akreditasyonu olmalıdır. Aksi takdirde verdikleri belgeler, hiçbir anlamda geçerlilik taşımaz.

TURKAK Onayının Alınması

Türkiye akreditasyon kurumu TÜRKAK belirtilmiş olan koşulları yerine getiren ve yapılan denetimlerden başarıyla geçen belgelendirme kurumlarını akredite eder. Bunun yanında firmalar TÜRKAK'dan onay aldıktan sonra yetkileri derecesinde İSO kalite belgesine sahip olabilirler. İSO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve başka ürün standartları gibi global onay almış standartlar hazırlayarak, ticaretin önünde bulunan teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

Performans araçlarıyla uygunluğun derecesini ölçmek, izlemek ve raporunu oluşturmak, girdi koşullarındaki değişiklikleri daimi olarak izlemek ve uygulanabildiğinde, bu değişikliklerin spesifik sistem koşullarına yansıtılması, Sistem süreçlerini tetkik etmek, incelmeye almak ve uygulanabildiğinde düzenlemek, sistemi devamlı iyileştirmek için bir kültür, bir Proses/Süreç ve çıkarılan derslerin sisteme geri beslemesini sağlamak da İSO 9001 standartları bünyesinde yer alır.

ISO 9001' in Amacı Nedir?

  •  Uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak,
  •  Bilimsel, teknolojik ve ekonomik etkinlikler alanında işbirliğini geliştirmek,
  •  ISO 'ya olan pazar ilgisinde artış yakalamak,
  •  ISO sistemini ve standartlarında ilerleme kaydetmek,
  •  Kaynakları en iyi biçimde kullanmak,
  •  Yeni teknik programları teşvik etmek,
  •  Gelişmekte olan ülkelerde altyapı oluşturmaktır.

Ticarette, kanun ve tüzüklerde, belirlenen müşteri koşullarında, lisanslarla ve seçilmiş yönetim sistem standartlarında, ifade edilen kalite ile alakalı dış girdi koşullarını tayin etmek; tüm girdi koşullarının, yönetim sistemi bünyesinde nitelendirilen sistem koşulları açısından ele alınmasını sağlamak İSO 9001 sertifikasının önemli işlevleri arasında yer alır. Ayrıca personelin sistem koşullarına uygun eğitim almasını gerçekleştirmek, performans araçlarını, uygulanabilir ölçülerde, sistem koşullarına göre tanımlanmasını sağlamak, sistem koşullarının yerine getirildiğine ilişkin sonuç veya kanıt meydana getirmek de oldukça önemlidir.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

Global standardizasyon örgütünün oluşturmuş olduğu bir kalite yönetim standardı olarak nitelendirilen ISO 9001 belgesi ilgili kuruluşun ürün ya da hizmetlerinin global kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun bir biçimde sevk ve yönetilen bir yönetim anlayışının neticesinde ortaya konduğu ve dolayısıyla kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini niteler. ISO 9001 etkin bir kalite yönetim sistemini ifade eder ve kuruluş bu standardın koşullarını sağladığı takdirde İSO 9001 belgesini alabilecek düzeye ulaşabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin global onay almış ya da kabul görmüş bir standarda uygun şekilde imal edildiğini ifade eder.

ISO Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Safhaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum safhaları olarak ilk önce ISO 9001 Kalite Yönetim ağı sertifikasına sahip olmak, uzun soluklu bir faaliyeti barındırır. Yapılması gerekli olan bir kaç işleyiş mevcuttur. Her şeyden önce ISO 9001 kalite kuralları çok geniş bir alana yayılan bir standarttır.

Küçük ölçekli şirketlerden büyük ölçekli şirketlere kadar her ölçüde çalışma gösterebilen bir işleve sahiptir. Bu nedenden dolayı bu standartların, belgelendirilmeyi amaç edinen işletmenin yapısı, fonksiyonları ve koşulları dikkate alınarak ona uygun bir biçimde hareket edilmesi gerekir.

ISO 9001 İfade Ettiği Anlam Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum safhalarının tamamlanması ile beraber sahip olunacak ISO 9001, kalite yönetim sistemi olarak ifade edilen ve dünyada en çok uygulanmakta olan kalite sistemi standardıdır. ISO 9001, AR-GE’den, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıktığı aşamaya kadar üretim aşamalarında bütün konuları bünyesinde barındıran bir standarttır. Bu nedenle hemen her sektörde uygulama alanlarına sahiptir.

Firmada en alt birimde faaliyet gösteren bireyden en üst birimdeki idareciye kadar bütün herkesin Kalite Yönetim ağı ve ISO 9000 standartlarının ne anlam ifade ettiği konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Genel itibari ile bu araştırmalar firma içinde meydana getirilen bir proje ekibiyle sağlanır.

ISO 9001 Amacı

İlk aşamada personellerin eğitim ihtiyaçları belirlenir ve düzeylerine uygun olarak eğitim faaliyetleri düzenlenir. İşletmenin faaliyetlerinin bütünü belirlenir ve her birinin iş basamakları değerlendirmeye alınır. ISO 9001 standardının koşullarına uygun şekilde tüm safhalar doküman biçimine getirilir. Bu araştırmada göz önünde bulundurulması gereken nokta, işletmenin verimliliğidir. Amaç kalite kurallarının giderilmesinden ziyade bu standartların, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yapılandırılmasıdır.

Bu araştırmalar ile hazırlanan iş adımları, kuruluşun çalışma talimatları ve prosedürlerini ortaya getirir. Sistem yüklendikten sonra artık sertifikalandırma çalışmaları faaliyete geçebilir. Bu süreçte bir sertifikalandırma firması tercih edilir ve sertifikalandırma müracaatı yapılacaktır. Sertifikayı sonuçlandırıp ISO 9000 sertifikasına sahip olduktan sonra yükleme işlemi bitmiş sayılamaz.

Şirketlerin Ortak Hedefleri

Ağı ilerletmek ve devamlı yenilemek amacı doğrultusunda gereksinim duyulan çalışmaları gerçekleştirmek gerekir. Günümüzde giderek çoğalan rekabet alanında, şirketlerin başarmak mecburiyetinde oldukları esas hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından öne çıkar.

  1. Müşteri gereksinimlerini karşılayabilmek
  2. Maliyetleri azaltıp, verimliliğin artışını sağlamak
  3. Yeni ürün ve hizmetleri pazara sunulmasını gerçekleştirmek

Belgelendirme kuruluşu çeşitli inceleme ve değerlendirmeleri yaparken bütünüyle bağımsız hareket eder. Bu sebepten ötürü de ISO 9001 sertifikasına sahip bir kuruluş, müşterilerine ve iş yapmış oldukları farklı kuruluşlara değer katar. Belgelendirme kuruluşu bu belgeyi sunarken, sistemin belirtmiş olduğu şartlara uygun olduğu güvencesini, yalnızca belgeyi alan kuruluşa değil, ilgili olan tüm taraflara vermiş olur.

ISO 9001 Belgesinin Niteliği

ISO 9001 belgesi, rakiplere, müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve bütün paydaşlara, uygun standartlarda faaliyet gösterildiğinin belgesi olarak nitelendirilir. ISO 9001 belgesini sunacak olan kuruluş söz konusu belgelendirme kuruluşudur. Bu kuruluş belgeyi düzenleme aşamasında birtakım noktaları ön plana almalıdır.

Kuruluşun, daha öncesinden, ISO 9001 standardının istediği şartlara uygun faaliyette olduğu, kuruluşun, Kalite Yönetim Sistemi ile belirlenmiş olan politika ve amaçları daima gerçekleştirebilecek kapasitede yer aldığı, kuruluşun, sistemi etkin bir biçimde uyguladığı gibi hususlar oldukça önemli bir konuma sahiptir. ISO 9001 kalite yönetimi bütünüyle bir sistemi ifade eder. Ayrıca kuralları yol ve metotları vardır. Bu kurallar kuruluşun kendi kurallarını yol ve metotlarını meydana getirmeleri için liderlik eder.

ISO 9001 Belgesi ve Hedeflemiş Olduğu Faaliyetler

Herhangi bir firmanın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kanıtlanmış verileri tüm firmaların paylaşımına sunar. ISO 9001 belgesi neredeyse diğer tüm standartların temel yapısını oluşturma fonksiyonuna sahiptir. Kendisi dışında kalan yönetim sistemlerinin temelinde yer alır ve diğer sistemler çoğu zaman ISO 9001 standardı ile aynı sıralamaya sahiptir. ISO 9001 standardının amacı, global bağlamda tüm kuruluşların kendi standartlarını oluşturarak müşteri memnuniyeti merkezli olmak üzere belirgin kalite seviyesine ulaşmaları, devamlı iyileştirmeleri ve bu süreçleri kalıcı alışkanlıklara dönüştürebilmeleridir.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.