ISO 9001 Belgesi Fiyatı 2021

img

ISO 9001 Belgesi Fiyatı 2021

01/09/2021 tarihinde yayınlandı

Yetkili kuruşlar tarafından verilen ISO Belgesi ile ilgili fiyatlar belirlenirken bazı göz önünde bulundurulması gereken durumlar söz konusudur. Belgeyi alacak olan firmanın hangi sektörde olduğu ve faaliyet konusu belgelendirme fiyat aşamasında ana kriterdir. Bununla birlikte hangi konumda yer aldığı, üretimi ve satışı yapılan ürünler ile ilgili NACE kodları ya da EA kodları, firmadan çalışan personelin sayısı hepsi birer fiyatlandırma aşaması içerisinde girer. Hazırlanacak olan prosesleri doğrudan etkileyen bu durumlar belgelendirme fiyatlarının belirlenmesi için önemli detaylardır.

 

ISO 9001 Belgesi Alımı Neden Gereklidir?

Günümüz şartlarında gelişen teknoloji etkisini neredeyse bütün alanlarda göstermiş durumdadır. Özellikle de teknoloji ve iletişim alanında önemli ve insan hayatını kolaylaştıran gelişmelerin olması toplumların birbirleri ile bir rekabet sürecine doğru ilerlemelerine neden olmuştur. Aynı zamanda da gün geçtikçe yeni gelişmelerin yaşanması da ekonomik anlamda da bir yarış içine ülkeleri sürüklemiştir. Dünya ticaretinin küresel bir hal alması, yaşanılan rekabet sürecinin içeriğini ve sınırlarını genişletmiştir.

Özellikle de yarışa katılanların sayısı günden güne önemli artış göstermiştir. Bu noktada elde edilen verilerden en önemlisi ise bu yarışa katılanların gün geçtikçe daha üstün kaliteye ulaşmış olmalarıdır. Müşteriler bulunulan zaman içinde daha bilinçli ve bilgili hale gelmişlerdir.

 

Müşteri Beklentilerine Uygun Adımların İzlenmesi

Müşterilerin beklenti ve talepleri en üst düzeye ulaştığı için, bu beklentileri karşılamak artık yeterli düzeye ulaşamamakla birlikte farklı stratejilerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda müşteri beklentilerinin de ilerisine geçmek gerekir. Değişim hızında artış yaşanması, özellikle teknoloji alanında önemli ilerlemelerin yaşanması daha önce hayal dahi kurulamayan uygulamaları imkânsız durumdan çıkarmıştır.

Günümüzde yaşanılan bu değişime ve hızına yetişemeyen kuruluşların bu düzen ve rekabet ortamı içerisinde ayakta kalabilmeleri için kendilerini geliştirmeleri ve teknolojiye ayak uydurmaları gerekir. Firmaların ayakta kalabilmeleri oldukça önemli bir husustur fakat sektörlerin bütününde müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mal imalatının ya da hizmetin gerçekleştirilmesi ile sağlanır. ISO 9001 belgesi uygun fiyatlar ile akredite edilerek müşteri beklentilerinin en iyi şekilde standart hale getirilmesi için gerekli olan bir belgedir.

 

ISO 9001 Belgesi Neyi İfade Eder?

Kuruluşlarda, tasarım adımından itibaren üretim, pazarlama ve satışın devamında sunulan hizmetlere kadar tüm kademeleri kapsayan ve devamlı iyileşmeyi amaçlayan Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması günümüz koşullarında mecburi bir hal almıştır. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması sürecinde uygulanacak koşulları tanımlayan ve belgelendirmenin temelini oluşturan bir standarttır.

Ancak, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan kılavuzlar da vardır. ISO 9001 ve yol gösterici standartlar ISO 9000 serisi olarak adlandırılır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, müşteri beklentilerini, ihtiyaçlarını ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak için tasarlanmış, dünyaca tanınan bir kalite yönetim sistemi şeklidir. Ülkemizde fiyatlar yapılacak olan proses çalışmaları, akreditasyon izlenebilirliği, firmanın iyileştirme çalışmalarında ki personel ve iş akışı etkileri göz önünde bulundurularak belirlenir.

 

Şirketlerin Kalitesini Belirten Belge: ISO 9001

Teknoloji ve iletişim alanlarında gerçekleşmiş olan ve önemli bir hal alan gelişmeler, rekabet ve ekonomide dengelerin farklı bir yön izlemesine neden olmuştur. Aynı zamanda da küreselleşme ve rekabet ortamının sınırlarının genişlemesi ile beraber rekabete katılan kuruluşların da sayısının günden güne artmasına sebebiyet vermiştir. Müşteri ya da son kullanıcı olarak isimlendirilen hedef kitle günümüzde daha bilinçli ve bilgili bir hale gelmiştir.

Yaşanmış olan bu bilgide artış beklentileri ve kalite arayışının hedeflenen aralıklarını gün geçtikçe yükseltmiş durumdadır. Müşteri gurupları bulunulan zaman içinde kaliteyi yorum ya da referanslar yanı sıra sertifika ve belgelerde arayan bir konuma gelmiştir. Bu nedenler doğrultusunda ISO 9001 şirketlerin niteliğini gösteren belgeler arasında ilk sırada yer alır. Tüm bu niteliklerin yerine getirilmesi için belgelendirici kuruma ödenecek olan ücret, karşılığında müşteri memnuniyetini getirir. TURKAK tarafından akreditasyonda yetkili olan firmalardan alınacak olan ISO Belgesi ile ilgili olarak fiyatlar kurumlarda yapılacak olan işlemlere göre değişiklik gösterir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Yararları Nelerdir?

  • Müşteri ilişkileri odaklı kuruluşlarda müşteri şikâyetleri azalmış, müşteri beğenisi ve bağlılığı daha da artmış olur.
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak daha iyi ürün tasarımı sağlar. Bu kapsamda iyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltabilir.
  • Kalite sorunlarından kaynaklanan düşük kalite maliyetini en aza indirir. Faaliyetlerin daha iyi planlanması ve daha hızlı problem çözümü yoluyla etkin yönetimi gerçekleştirir. Bu sayede yönetim işini her yönden kontrol edebilir ve sağlıklı kararlar verebilir.
  • Tüm sorunlar sistematik olarak analiz edileceğinden işletme gelişmeye devam edecektir. Çalışanların faaliyetlere katılımını artırır ve çalışmaya olan motivasyonlarını da olumlu yönde etkiler.
  • Çeşitli alanlarda sürekli iyileştirme ile yeteneklerin yeterlilik oranı devamlı bir artış gösterir. Bölümler arası sorunları çözmek için sistematik bir yaklaşım, verimliliği artırabilir.
  •  Süreçler ve fonksiyonlar arasında tanımlanan fonksiyonlar, organizasyon içinde daha sağlıklı bir ilgi akışı sağlar.

 

ISO 9001 Standardının Önemi

Kuruluşun organizasyonel yapısından başlanarak müşterilerinin memnuniyet düzeylerine odaklanması ile birlikte, elde edilen verilerin analiz edilmesinden süreçlerin verimli bir biçimde yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımlarının yapılmasına, satın alma işleminden satış sürecine kadar birçok noktada Kalite Yönetim Sistemi şartları uygulanır. ISO 9001 Standardı, temel olarak bir kontrol sistemi olarak da tanımlanabilir.

Bu standardın hedeflediği bakış açısı, hata ve kusurların azalma eğilimine girmesi, tamamen yok edilmesi ve en önemlisi meydana gelebilecek hata ve kusurları engellemektir. ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını bütünüyle kuruluşların kararlarına sunmuştur. Standart, doğrudan ürün ve hizmet kalitesi ile değil, yönetim sisteminin kalitesi ile alakalıdır.

 

Verimli Bir Kalite Yönetiminde ISO 9001 Standardının Etkisi

Oluşturulan temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi düzeninin kurulması ve uygulanması durumunda müşteri gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli ürün ve hizmetler üretileceğidir. ISO 9001 Standardı, zorlayıcı ya baskı uygulayan bir yönetim değildir ve genel şartları bünyesinde barındırır. Büyük veya küçük ölçekli ayrım yapılmaksızın her sektör için uygulanabilirliği söz konusudur.

Doğru anlaşılıp, doğru bir biçimde uygulaması yapıldığı zaman kuvvetli ve başarılı bir yönetim sistemini temsil edebilir. Yapılması gereken standart bir Kalite Yönetim Sisteminin yanı sıra, standardın koşullarına cevap veren bir Kalite Yönetim Sistemi meydana getirmektir. Bu bağlamda sonuç olarak; verimli bir kalite yönetim sistemi için minimum koşulları belirtir.

 

ISO 9001 Standardının Özellikleri

Sunmuş olduğu şartlar geneldir ve bu nedenle küçük ya da büyük bir ölçek belirtilmeksizin her sektöre uygulanabilirliği söz konusudur. Bir sürecin nasıl yapılması gerektiğinden değil, hangi işlemin yapılacağından bahseder. Kaliteli bir imaj sunulmasına yardımcı olur ve imajı güçlenen kuruluşlara, müşterilerin güvenleri de artar. 

Yeni pazarlara açılma olanağı sunduğu için, rakipler ile arada bulunan farkın artmasını sağlar. Sistematik ve yönetsel bir altyapı oluşturulmasını sağlar ve bu nedenle kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye hareket edilmesine destek olur. Kurumsal kimlik, yapılan işlerin başarıya ulaştırılmasında imajı güçlendirir ve istikrarı da getirir.

 

ISO 9001 Koşulları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın belirtmiş olduğu gerekliliklerin bütünü genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağlamış oldukları ürün ya da hizmetler fark etmeksizin tüm kuruluşlara uygulanabilir özellikte yer alması amaçlanmıştır. Bu nedenle devamlı iyileştirmeyi kendisine bir hedef olarak belirlemiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi meydana getirmeyi arzu eden tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konu da sektör ya da ölçek olarak bir kısıtlamaya yer verilmez. ISO 9001 belgesi kurum veya kuruluşların ürün ve hizmetlerin global geçerliliğe sahip yönetim sistemi anlayışın neticesinde meydana getirilen ürün ve hizmet niteliğinin daimi olarak sağlanabileceği konusunda bir güvence sunar.

 

ISO 9001 Belgesi’nin En Önemli Rolü

ISO 9001 belgesi kuruluşun en büyük yol göstericiliğini yapan bir işleve sahiptir. Hata yapıldığı durumlarda olumsuz durumların yaşanmasına fırsat vermeden toparlamak amacı ile planlar dahilinde hareket etmeyi mümkün kılar. Aynı zamanda da takip ve denetim yapısıyla da öngörülebilir riskleri kontrol altına alır. Personelin kuruluşa destek olmasına yardımcı olurken ISO 9001 belgesinin benimsenmesi de sağlanmış olur. Çalışanların rekabetini ve etkin rol almasını yükseltirken ekarte olmaya olanak vermez. 

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.